Vad kan vi hjälpa er med?

Har ni problem, outnyttjad kapacitet eller har ni helt enkelt ett behov av få saker att fungera är ni varmt välkomna att kontakta oss! Vi kombinerar teknikkunnande inom utveckling, programmering och databaser med krav- och verksamhetsutredningar, affärs- och idéutveckling för att driva projekt från ax till limpa. Huvuddelen av våra projekt är databastunga med Microsoft SQL Server eller andra databaser som grund för att skapa integrerbara lösningar som bygger på branchledande standarder.

Västgöta-Data ABs verksamhet innefattar fyra huvudinriktningar med ett inkluderande tjänsteutbud.

  • Projekt med bland annat systemutveckling, integration och förvaltning samt krav och utredning.
  • Resurskonsulting med specialistkonsulter på längre eller kortare uppdrag på plats hos kunden.
  • Support, drift och IT-arkitektur, innefattande IT-revision, IT-säkerhet och strategiskt IT-stöd.
  • zFTPServer; vår säkra fil- och dokumenthanteringslösning som säljs över hela världen.

För oss är ingenting omöjligt, det tar bara olika lång tid. oss så berättar vi mer!

Verksamhetsutredning

Gör ni rätt saker... egentligen? Vi hjälper er att låsa upp outnyttjad potential.

Vi tydliggör processer och rutiner, undersöker förbättrings- och effektiviseringspotential; ger handfasta beslutsunderlag. Med effektiv metodik och fingertoppskänsla låter vi medarbetarnas potential komma till nytta. Detta ökar acceptans inför förändringar och förenklar införande av system och rutiner. Vi tillvaratar, utvecklar och sätter idéer och känslor på pränt; ger er möjlighet att agera utifrån fakta och få organisationen med er!

Vill ni veta mer? Kontakta Adam Rehbinder, på eller telefon 0709-29 72 16.

Säkerhetsarkitekturer

Västgöta-Data har stor erfarenhet av säkra arkitekturer för överföring av krypterad information på internet. Vår egna programvarulösning zFTPServer används av försvarsindustri, sjukhus och universitet världen över och innefattar stöd för krypterad kommunikation och säkerhetscertifikat enligt de flesta tillgängliga tekniker och standarder.

Vår erfarenhet sträcker sig från uppsättning av säkra arkitekturer i Windows, Linux och Mac-miljö till brandväggs- och VPN-lösningar till implementation av säkerhetsarkitekturer i programvara och kod. Kort sagt; vi kan IT-säkerhet, kryptering och certifikat både generellt och in i minsta detalj.

Behöver ni hjälp eller har ni en fundering: Nicklas Bergfeldt eller ring 0706-00 34 66.

Strategiskt IT-stöd

God planering och ändamålsenliga IT-system är en absolut nödvändighet såväl som en strategisk möjlighet. Vi hjälper er att se framåt, leta efter ständig förbättring och ligga steget före era konkurrenter. Har du idéer men behöver ett bollplank och hjälp med att skapa och driva igenom konkreta planer?

Vi hjälper er att planera, anpassa och utveckla ert utnyttjande av tekniken och innovativa lösningar för att skapa konkurrensfördelar och utveckla verksamheten vidare. Vill du ha resultat, kontakta oss så går vi tillsammans igenom verksamhetens krav och utmaningar. Kontakta Adam Rehbinder, på eller telefon 0709-29 72 16.

Programmering

Nyutveckling, integration eller anpassning av IT-system. Vi realiserar era idéer, kompletterar med vår kunskap och tillsammans bygger vi för framtiden. Vi programmerar och utvecklar med ett brett spektrum innefattande såväl RUP och OpenUp som XP, och agila metoder. För närvarande har vi projekt i Delphi, C++, C#, PHP, Java och ADA. Västgöta-Data AB fokuserar på utveckling, integration och analys kopplat till avancerade databaser och SQL, något som är en central del i de flesta projekt och uppdrag vi åtar oss.

Vi kan teknik. Kontakta Nicklas Bergfeldt, på eller telefon 0706-00 34 66.

Utvecklingsprojekt

Västgöta-Data AB utvecklingsuppdragen spänner från databasverktyg och analyssystem till optimeringslösningar, affärssystem och utveckling av datalager för mångmiljardkoncerner.

Vi kan teknik och erbjuder projektteam med experter inom verksamhetsmodellering, projektledning, systemutveckling, databaser, programmering, artificiell intelligens, matematik och statistiska metoder.

Har ni svårt att hitta färdiga system eller har ni funderingar kring ett projekt? Kontakta Nicklas Bergfeldt, på eller telefon 0706-00 34 66.

Specialistkonsulter

Kvalificerade konsulter, med rätt kompetens, på längre eller kortare uppdrag. Med brett urval av kompetenser med fokus på utveckling av programvara kan vi erbjuda programmerare inom Java, C# (.Net), PHP, ADA och Delphi samt flertalet databaser. Vi erbjuder även verksamhetsutredare, projektledare, IT-arkitekter och lösningsspecialister.

Har du behov av ytterligare resurser och personal för att bemanna projekt eller möta deadlines? Kontakta Nicklas Bergfeldt, på eller telefon 0706-00 34 66.

Systemanpassning

Ständiga förbättringar, effektiviserad hantering och tidig respons på förändringar kräver intrimmade system och processer anpassade till arbetet som medarbetarna utför. Förändring medför ofta nya system, anpassning av gamla eller behov av att integrera så att era system jobbar tillsammans med både andra system och med era medarbetare.

Vi är oberoende utan bindningar till specifika system, plattformar eller programmeringsspråk. Med expertis inom databaser, datakonvertering och programmering ser vi till att allt fungerar och tar tillvara dina intressen vid kontakt med andra systemleverantörer. Skicka eller ring Adam Rehbinder på 0709-29 72 16 så ser vi tillsammans över era krav och utmaningar.

Systemintegration

De flesta verksamheter har idag ett flertal IT-system som helt, delvis, eller inte alls kommunicerar. Detta riskerar att leda till dubbelarbete, manuell inmatning och Exceldokument som ingen riktigt vet hur de fungerar.

Goda nyheter! Västgöta-Data är fokuserat på utveckling, integration och anpassning av programvara. Vi jobbar med en rad olika affärs- och verksamhetssystem med fokus på datakonvertering, inkapsling, datalager och integrationslösningar. Med erfarenhet av SAP, Visma, Hogia, Monitor, Pyramid, Agresso, Personec och WinLAS har vi möjlighet att finna anpassade lösningar för just dig.

Kontakta Nicklas Bergfeldt, på eller telefon 0706-00 34 66.

Datakonvertering

Att byta system är utmanande, och samtidigt måste databaser, artikelregister, reservdelsregister och produktionsdata tryckas över mellan gamla- och nya systemet. Varför nöja dig med att det nästan fungerar, när du kan hitta en partner som löser detta, som ser till att överföringar mellan kritiska system fungerar på utsatt tid.

Kontakta Nicklas Bergfeldt via eller ring 0706-00 34 66.

Testning

Testning och dokumentation är två omfattande discipliner som ofta negligeras. I takt med att IT-systemen ökar i komplexitet och företagens beroende blir allt större får det inte bli fel. Låt oss hjälpa dig se till att det blir rätt från början.

Västgöta-Data AB har tillgång till högpresterande datorarkitektur och snabba Internetlinor för att kunna erbjuda krävande testapplikationer med bland annat JMeter mot interna såväl som externa system. Behöver ni hjälp eller har ni funderingar kring testning; kontakta då Nicklas Bergfeldt via eller ring 0706-00 34 66.

Systemförvaltning

En omvärld i konstant förändring innebär förr eller senare konsekvenser. Det handlar vare sig om buggar eller fel utan snarare om att världen runtomkring förändras. Uppdateringar, nya webbläsare, tidigare okända sårbarheter är faktorer som kan inverka eller störa era system. Ett förvaltningsavtal innebär att Västgöta-Data AB underhåller och säkrar era IT-system.

Vi förvaltar både egenkonstruerade system men kan även ta på oss analys, support och underhåll av system som andra leverantörer byggt eller infört.

Vad händer nu när Microsofts support för Windows XP är borta, Windows Vista fasas ut och VB6 slutar fungera (supporten upphörde för flera år sedan). Får ni problem på sikt? Vill ni se till att era system ligger rätt i tiden, reda ut eller kapsla in problemområden och planera framåt? Kontakta Nicklas Bergfeldt för ett öppet möte. Skicka eller ring 0706-00 34 66.

Datamining & analys

Dagens BI-system kan utvärdera kända mönster och samband medan våra algoritmer och BI-lösningar ger er möjlighet att hitta samband ni inte ens visste att ni skulle leta efter. Medan andra hittar på och analyserar hypoteser; möjliggör vi agerbarhet på relevanta mönster och samband.

Vi kombinerar unika kunskaper inom artificiell intelligens, självlärande system, genetiska algoritmer med statistik och matematiska metoder. Genom att införliva analysresultat direkt i prognos-, analys-, eller andra affärssystem skapas agerbarhet och konkurrensfördelar utöver det vanliga.

Funderingar på vad tekniken kan göra för er eller på vad som är möjligt att åstadkomma? Kontakta Nicklas Bergfeldt på eller ring 0706-00 34 66.

IT-Projektering

Dags för förändring, uppgradering, utbyte eller rensning av oanvända datorer och servrar som kostar tid och resurser. Tillsammans tar vi kontroll och driftsätter lämpliga lösningar lokalt eller via molnlösningar.

Har ni möjligtvis några gamla servrar eller gamla datorer som "kanske" innehåller något viktigt. Du känner säkert igen dig, och du är inte ensam! Nya servrar, nya datorer såväl som mjukvarusystem läggs ofta till parallellt med gamla system som aldrig släcks ner. Att lägga till istället för att byta ut är ofta fördelaktigt på kort sikt men ökar på lite längre sikt snabbt antalet servrar och system.

Har ni många servrar, funderar ni på att se över IT-systemen, ta kontroll och slutföra utbytet av äldre system?. Kontakta Marcus Kronlund, på så berättar vi mer. Tillsammans lägger vi upp och en plan och ser till att den genomförs.

IT-Revision

Vad händer om blixten slår ut era datorer? En IT-revision innebär en systematiskt granskning av dels säkerhetskultur, backup, skydd mot skadlig kod, uppdateringar, säkerhetskonfiguration; dels översyn av brandväggar, behörighetssystem och elskydd. Målet är en genomlysning som påvisar förbättringspotential och synliggör problemområden för att minska eller eliminera onödiga verksamhetsrisker. Därmed säkras företagets överlevnad vid en eventuell kris.

Vår roll är att samarbeta med såväl verksamhetsansvariga som befintlig IT-organisation för att korrigera, belysa och förbättra snarare än att komma med pekpinnar. IT-Revision utgår från samma premisser som revisorernas förvaltningsrevision men utifrån perspektivet; återhämtar sig företaget från incidenter och avbrott?

Vill ni ha hjälp med att minska risker och säkra kvaliteten i era IT-system? Kontakta Marcus Kronlund på för mer information.

Säkerhetsaudit

En säkerhetsaudit innebär att systemen systematiskt granskas med avseende på säkerhetskultur, backup, skydd mot skadlig kod, uppdateringar, säkerhetskonfiguration och översyn av brandväggar och behörighetssystem för att minimera interna såväl som externa hot.

IT-säkerhet är dels en teknisk fråga men också i högsta grad en organisatorisk fråga, något som måste kommuniceras och som då skyddar både organisationen och de anställda. Förlust eller stöld av data, oavsiktlig radering, eller läckor som kan leda till förtroendekriser, juridiska eller andra ekonomiska konsekvenser. Vad händer om viktiga ritningar försvinner eller förvanskas, offerter kommer på avvägar eller kundregistret av misstag skrivs över?

Västgöta-Data hjälper er att analysera och täta luckor såväl i tekniska system som i organisationens rutiner. Tanken är att påverka, utbilda och införa säkerhetstänk och rutiner som ökar förståelse och därmed minskar daglig frustration. Datasäkerhet är mer än teknik. Kontakta Marcus Kronlund på eller ring 0500-448997 så berättar vi mer.

Extern IT-avdelning

Som extern IT-avdelning tar Västgöta-Data ett helhetsansvar för att IT-systemen fungerar. Vi jobbar nära kunden med stor tydlighet för att skapa ett långsiktigt samarbete. Västgöta-Data säkerställer att kundens IT-system är uppdaterade, dokumenterade och underhållna för att minimera risken för såväl avbrott som skadliga attacker och virusangrepp.

Genom tydlig dokumentation reduceras framtida utredningskostnader och beroende av nyckelpersoner. Genom vår VPN-lösning för datorsupport kommer vi alltid åt era datorer som om vi var på plats. Ni får därmed direkt och handgriplig hjälp när ni ringer. Västgöta-Data ansvarar löpande för att tillhandahålla utbildad personal och tillgång till de resurser som krävs inom avtalad tid. Kontakta Marcus Kronlund på eller ring 0500-448997 så berättar vi mer.

Kameraövervakning

Västgöta-Data AB har förmågan att erbjuda installation och konfiguration med förvaltningsavtal för kameraövervakning. Gör som Beijer och anlita oss.

"Serviceinriktade som förstår vad som krävs och behövs" Tomas Kapturowski, butikschef

KAMERALAGEN
Den 1 juli 2013 började den nya kameraövervakningslagen att gälla. Kameraövervakningslagen (2013:460) gäller istället för delar i PUL (Personuppgiftslagen) samt den tidigare LAK (Lagen om allmän kameraövervakning) från 1998. Kameraövervakningslagen gäller dit allmänheten har tillträde och är tillståndspliktigt. Undantaget är butik efter att en anmälan skett till länsstyrelsen. Syftet ska endast vara att förebygga, förhindra och utreda brott. Kameran ska vara fast monterad och ha fast optik. Bildlagring får ske upp till 60 dagar. Platser dit allmänheten inte har tillträde omfattas ej av kameraövervakningslagen, såsom lager, personalutrymmen och kontor. Den som bedriver kameraövervakningen ansvarar för att skydda materialet och att entré till övervakat område har en tydlig skyltning. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet samt utövar tillsyn för övervakning av allmän yta. Tillsynsmyndighet för övervakningen där allmänheten inte har tillträde är Datainspektionen.
Kontakta Marcus Kronlund på eller ring 0500-448997 så berättar vi mer.